Pedagog szkolny - Małgorzata Rucka

zaprasza do pokoju nr 8

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 15.00

 

WTOREK

9.50 - 17.00

 

ŚRODA

8.00 - 15.00

 

CZWARTEK

9.30 – 17.00

 

PIĄTEK

8.00 - 15.00

 

 

                                                                  

      W godzinach pracy pedagog prowadzi  konsultacje dla rodziców oraz zajęcia  z uczniami, grupowe lub indywidualne.

 

Konsultacje dla rodziców  po wcześniejszym ustaleniu terminu  osobiście lub telefonicznie  nr 58 307 30  61 wew.27

 

Pedagog szkolny:                                       

 • diagnozuje trudności w nauce
 • udziela porad dotyczących problemów szkolnych i emocjonalnych
 • prowadzi warsztaty dla uczniów
 • prowadzi zajęcia specjalistyczne (terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii) dla uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • prowadzi porady i konsultacje dla uczniów
 • prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne  w sytuacjach kryzysowych 
 • współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie                                                                                  

Drogi Uczniu ! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:    

■  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

■  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

■  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

■  Nie jesteś akceptowany w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadczasz agresji lub przemocy ze strony rówieśników. 

■  Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.

■  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 

■  Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

■  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić lub po prostu chciałbyś z kimś porozmawiać.  Zapraszam

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u pedagoga szkolnego?                                                   

Jeżeli Państwa dziecko:

 • ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje,                                                                                 
 • trudności  w  czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
 • przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne,
 • bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się, ma zaburzenia jedzenia,
 • ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe,
 • nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników, 
 • istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki),
 • ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,
 • sprawia tzw. trudności wychowawcze ,
 • wykazuje inne niepokojące zachowania

 

                                                                                                                  Zapraszam