Nauczyciele uczący w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor szkoły mgr Piotr Janusz Pardo

Wicedyrektor    mgr Izabela Filipiak

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Rucka

Logopeda

mgr Małgorzata Łobocka

Język polski

mgr Izabela Filipiak       

mgr Katarzyna Kubach-Pryczkowska           

mgr Aleksandra Kułakowska 

mgr Ewa Radziszewska                    

mgr Piotr Janusz Pardo

Język angielski

mgr Magdalena Bogdańska-Sikora 

mgr Marzanna Domańska                                     

mgr Anna Szymanowska

Język niemiecki

mgr Anna Krzemińska

Historia/WOS

mgr Mariola Najmajer

mgr Tomasz Niżyński

Matematyka

mgr Iwona Dubrawa

mgr inż. Jolanta Pycińska                                                   

mgr Monika Romanowska

Przyroda/Biologia

mgr Anna Sykora-Gozdowska

Geografia

mgr Joanna Matyka

Fizyka

mgr Monika Romanowska

Chemia

mgr inż. Natalia Matyka

Technika

mgr Aleksandra Kułakowska

mgr Ewa Radziszewska

Informatyka

mgr Tomasz Niżyński

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Banaszek

mgr Katarzyna Borzyszkowska

mgr Kinga Mikos

mgr Maria Majewska    

Religia

ks. Mateusz

ks. Mikołaj Dacko

Plastyka

mgr Ewa Radziszewska

Muzyka

mgr Anna Szymanowska

Biblioteka

mgr Elżbieta Lisowska 

mgr Anna Krawczyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Halina Cybulska

mgr Mirosława Mróz

mgr Joanna Niesielska

mgr Marzena Pawłowska

mgr Ewa Rycel

mgr Marzena Sobolewska

mgr Hanna  Szkudlarek

Nauczyciel wspomagający

mgr Sławomir Detmer