Nauczyciele uczący w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Rucka

Język polski

mgr Izabela Filipiak                                                              mgr Katarzyna Kubach-Pryczkowska
mgr Aleksandra Kułakowska                                              mgr Ewa Radziszewska
mgr Jagoda Formella-Kaszubowska                                  mgr Piotr Pardo

Język angielski

mgr Magdalena Bogdańska-Sikora                                                   mgr Ewa Rycel
mgr Marzanna Domańska                                                                  mgr Anna Szymanowska

Język niemiecki

mgr Anna Krzemińska

Historia/WOS

mgr Mariola Najmajer

mgr Tomasz Niżyński

mgr Jagoda Formella-Kaszubowska

Matematyka

mgr Iwona Dubrawa
mgr inż. Jolanta Pycińska                                                            mgr Monika Romanowska

Przyroda/Biologia/Geografia

mgr Beata Rostkowska


mgr Joanna Matyka

Fizyka

mgr Monika Romanowska

Chemia

mgr Alicja Brzozowska

Zajęcia techniczne

mgr Wojciech Pastuszka     

Zajęcia komputerowe

mgr Wojciech Pastuszka

Wychowanie fizyczne

                                                   mgr Kinga Mikos                                                     mgr Maria Schmidt                                                          

mgr Katarzyna Borzyszkowska           mgr Małgorzata Banaszek

mgr Andrzej Wygnał

Religia

ks. Kamil Zakaszewski

ks. Mikołaj Dacko

Plastyka

mgr Ewa Radziszewska

Muzyka

mgr Anna Szymanowska

Biblioteka

mgr Elżbieta Lisowska                                           mgr Anna Krawczyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Halina Cybulska

mgr Anna Mikołajewska

mgr Mirosława Mróz

mgr Joanna Niesielska

mgr Marzena Pawłowska

mgr Ewa Rycel

mgr Marzena Sobolewska

mgr Hanna  Szkudlarek