Nauczyciele uczący w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły mgr Piotr Janusz Pardo

Wicedyrektor    mgr Izabela Filipiak

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Rucka

Logopeda

mgr Małgorzata Łobocka

Język polski

mgr Izabela Filipiak       

mgr Karolina Ganske          

mgr Ewa Radziszewska                    

mgr Piotr Janusz Pardo

Język angielski

mgr Magdalena Bogdańska-Sikora 

mgr Marzanna Domańska                                     

mgr Anna Sykora-Gozdowska

Język niemiecki

mgr Łukasz Kowalski

Historia/WOS

mgr Mariola Najmajer

Matematyka

mgr Iwona Dubrawa

mgr inż. Jolanta Pycińska                                                   

Przyroda/Biologia

mgr Anna Sykora-Gozdowska

Geografia

mgr Joanna Matyka

Fizyka

mgr Marzena Drywa

Chemia

mgr Marek Piech

Technika

mgr Ewa Radziszewska

Informatyka

mgr Karolina Ganske

mgr inż. Jolanta Pycińska

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Banaszek

mgr Katarzyna Borzyszkowska

mgr Maria Majewska    

Religia

ks. Mateusz Warmijak

ks. Mikołaj Dacko

Alicja Litka

Plastyka

mgr Ewa Radziszewska

Muzyka

mgr Damian Giczewski

Biblioteka

mgr Elżbieta Lisowska 

mgr Anna Krawczyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Halina Cybulska

mgr Mirosława Mróz

mgr Joanna Niesielska

mgr Aldona Śladowska

mgr Hanna  Szkudlarek

Nauczyciel wspomagający

mgr Sławomir Detmer