Październik upłynął w naszej bibliotece naprawdę pracowicie.

W tym roku hasłem Miesiąca Bibliotek Szkolnych było "Baśnie i legendy z całego świata".

Zorganizowałyśmy wystawę baśni i legend z różnych kontynentów (legendy Indian, baśnie chińskie, perskie, skandynawskie, ukraińskie, rosyjskie, itp.); nie zapomniałyśmy o rodzimych książkach z różnych regionów Polski (baśnie gdańskie, kaszubskie, klechdy górników, legendy z Mazur, itp.)

Na urodziny biblioteki zaprosiłyśmy wszystkie klasy.

Dzieci z klas "0" - IV wysłuchały wybranych legend i baśni, wykonały piękne ilustracje, które ozdabiają teraz bibliotekę.

Starsi uczniowie wzięli udział w zabawie "Escape room w bibliotece". Musieli wykazać się umiejętnością pracy w grupie, znajomością lektur, spostrzegawczością i wytrwałością w rozwikłaniu wszystkich zagadek.