Wybierając Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 czyli dawniej Szkołę Podstawową nr 11 
im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku, zapewniasz swojemu dziecku
najlepszy start we współczesne życie.

NASZE ATUTY:

  • Nasza szkoła jest miejscem współpracy wspaniałych uczniów, doświadczonych nauczycieli, troskliwych rodziców i wielu innych osób z nią związanych.
  • Stawiamy na takie wartości jak: szacunek do drugiego człowieka, otwartość na różnorodność, pracowitość, przyjaźń, uczciwość. Tworzymy sieć działań, które świadczą o tym, że wartości te są żywe.
  • Kadra Pedagogiczna w naszej szkole to profesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie i prezentujący wysoki poziom przygotowania w zakresie przekazywania wiedzy. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem.
  • Uczymy poprzez twórcze działanie dziecka, inscenizacje, dramę, zabawy, filmy, książki, projekty, naturalne sytuacje oraz konwersacje (w przypadku języka obcego) ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji nauczania.
  • Organizujemy wiele wycieczek, wyjazdów do kina i teatru.Naszą troską jest przede wszystkim dobro oraz wszechstronny rozwój dziecka.
  • Zawsze stawiamy na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych uczniów.
  • Dajemy dzieciom możliwości i przestrzeń, by w sposób nowoczesny pogłębiały wiedzę i osiągały sukces na każdym etapie edukacji.
  • Stawiamy na indywidualną pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspieranie ich w przygotowaniu do konkursów.
  • Zapewniamy uczniom pomoc logopedy i pedagoga szkolnego, w zakresie oligofrenopedagogiki, dysleksji, socjoterapii.
pliki do pobrania