Klasa 0:

"Tak ! Jezus mnie kocha. Podręcznik do religii. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2020.

Klasa I:

"Poznaję Boży świat". Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2020

Klasa II:

"Odkrywam Królestwo Boże". Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2021

Klasa III:

"Poznaję Jezusa". Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2022

"Poznaję Jezusa". Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2022

Klasa IV:

"Odkrywam życie z Jezusem". Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2023

"Odkrywam życie z Jezusem". Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2023

Klasa V:

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2020

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2020

Klasa VI:

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno". Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2021

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno". Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2021

Klasa VII:

"Szczęśliwi, którzy czynią dobro". Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2022

"Szczęśliwi, którzy czynią dobro". Zeszyt ćwiczeń dla klasy VII szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2022

Klasa VIII:

"Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość". Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2023

"Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość". Zeszyt ćwiczeń dla klasy VIII szkoły podstawowej. Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2023