Pożegnania nigdy nie są łatwe a szczególnie w tych wyjatkowych okolicznościach...

Żegnajcie nasi Kochani Ósmoklasiści!

Będziemy miło wspominać lata spędzone z Wami i mamy nadzieję, że Wy również:)))

Powodzenia!

Wasi nauczyciele:)

https://gpe-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/magbogd73_edu_gdansk_pl/Eb3e7OpO1F1EirA2EI_WL5QBjTIadjZni333vagvYT5l7g?e=4%3AzOwq11&at=9