Informacja, dotycząca zajęć logopedycznych

 

                                Szanowni Rodzice

 

          Terapią logopedyczną objęte będą dzieci z grup przedszkolnych

                                  oraz klas 0 – 3.

 We wrześniu i październiku przeprowadzone zostaną badania przesiewowe, określające stan rozwoju mowy dzieci, pozwalające wyodrębnić dzieci, w przypadku których terapia logopedyczna jest wskazana.

Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do udziału w zajęciach logopedycznych, rodzic zostanie o tym powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

 W październiku, po ustaleniu planu zajęć, rodzic zostanie zaproszony na spotkanie z logopedą podczas którego zapozna się z diagnozą, poproszony o ewentualny kontakt ze specjalistami ( laryngolog, neurolog, psycholog),  pozna specyfikę pracy podczas zajęć logopedycznych oraz regulamin.

 

                                                       Małgorzata Łobocka

                                                         logopeda szkolny