44 uczniów z klas 2–8 na początku czerwca przystąpiło w formie on-line do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2020”. Na każdego uczestnika czeka logiczna układanka, która zostanie wręczona we wrześniu. Ponad 100 000 uczniów niemal z całego świata z uwzględnieniem stref czasowych rozwiązywało takie same zadania – przetłumaczone na język ojczysty. W Polsce od kilku lat istnieje również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w rozwiązywaniu zadań w języku angielskim. Najlepsi wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody i dyplomy w ustalonym terminie

Najlepsze wyniki uzyskali

KLASY 8:

Szymon Ch. 121,25 pkt – wyróżnienie

 

KLASY 7:

Olivier P. 118,75 pkt – wyróżnienie

 

KLASY 6:

Zofia Ch.

 

KLASY 4:

Dawid S.

 

KLASY 3:

Szymon P.

 

KLASY 2:

Kevin K.

Marysia K.

Kryspin O.

Paweł K.

 

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I ZAPRASZAM ZA ROK!        

                                 SZKOLNY ORGANIZATOR mgr inż. Jolanta P.